ReferensInformation
  Quick jump:   Advanced search   Export results   Printer-friendly version  

Please wait ...

Add new Search for:     Details found: 15
Page 1 of 1
Records Per Page:
         Select/Unselect all    Delete selected
ID
PrNr
Sprak
Text1
Text2
Text3
Text4
Text5
Text6
Text7
Text8
Text9
Text10
Info
Edit   Copy   View     69 U5gDq TDnMR Sc1im h8C8Cw vGge5q Acw1j NkO4X6 fk5J37 New York s9Noot
Edit   Copy   View     70 DFwN8r OGMg0 R89yUN Rhrn7 iKzdY aammof hZcYQU hUZhqA New York 9hIe7h
Edit   Copy   View     71 Qx0Fo MqDEi xGJHl 9riX5 tNawg6 2coKEb 7QeFg6 EHHmSO New York UxTz6U
Edit   Copy   View     72 fDyLjt KM6uy s7Ph4q zr0Xfz 9OOYo EgYsGp f5RJWz av8vgd New York mpBHQU
Edit   Copy   View     73 XzGYaXEkghJ HpCoNFOtfbdOEBPrQAe iuzjKEcGnhMtgZbHEf EYMhBeWvqw JhoYnOhlH sszdHOqf JKKLOYmLeNLB hqWnhumVfo lkroxlWfYJtV zJTHYBPXmBc
Edit   Copy   View     74 FVDX1 7YghE QCbYrG 4BMBms cUiuH TuWyS 87DVS Zp8eli h79sn L5dwa
Edit   Copy   View     75 yninsbns bTQUEkOD wwDrDkZRIqXySD ImhUsFDtKGaFExtktME qPKfoQgYPuy nesoiOwTYHtBgg ZqrNxRznMoI BbfMFkvBzCIiyIOZkz RAZYsfKyOfswBTRYTR KwPbOFpiuwl
Edit   Copy   View     76 lXxECh sabbE Td7AV PNMeFY HyacuR sN2t7 rIBosR e9MwD BhCQ4 6IR8SA
Edit   Copy   View     62 2,00 1,00 Förvaltar fastigheter åt bostadsrättsföreningar och privata ägare i Stockholm Stockholm XOR Compact S XOR Lön SPCS Klient, SPCS Bokslut Administration: 8 Tekniker: 10

VALVET i Stockholm AB


Valvet förvaltar fastigheter åt bostadsrättsföreningar och privata ägare i Stockholm.

Vår uppgift är att ta ansvar för löpande skötsel, drift och administration av fastigheten. Vid behov hjälper vi även till vid större förändringsarbeten genom att delta som projektledare eller som samtalspartner. Därigenom ger vi dig tid för arbete med din huvuduppgift men tillför dig även mervärden då vi delar med oss av våra erfarenheter och vårt nätverk av entreprenörer.

Valvet arbetar oftast med ett totalansvar för den löpande administrativa och tekniska förvaltningen. Då emellertid ingen fastighet är den andra lik åtar vi oss givetvis även delar av förvaltningen, underhållet och projekten. Låt oss se vilka områden vi kan hjälpa dig med så att du kan fokusera på långsiktigheten.

Valvet är din resurs i förvaltningen.

Upphandlingskonsult Lars Engelbrecht fick som uppdrag att undersöka och värdera ett antal olika ekonomisystem. Främsta krav från Valvet var att Leverantörsbetalningar skulle kunna göras för samtliga samtida klienter. Valet föll på XOR Compact, Byrå. Efter några rådgörande samtal med XOR i Malmö kontaktades M-DATA för inledande diskussioner, offert och en kontrakt gjordes. Nyckelordet var effektivisera.


EKONOMISYSTEM FÖRE

EFTER

Hogia ART
En standardiserade system från Hogia användes för grund bokföring och för leverantörsreskontra.

Tidsödande
Allteftersom antalet klienter ökade för Valvet blev det tyngre och tyngre att hinna med både registrering och betalning av de inkomna leverantörsfaktor för respektive förening.

Saknades bra betalningsrutin
Eftersom man kunde inte göra utbetalningar direkt från systemet, var handläggarna tvunget att koppla upp sig med respektive förenings Internetkonto och registrera leverantörsfakturor en gång till för betalning.

Återrapport
I slutet av månad fick handläggare dessutom koppla upp sig på nytt till Internet och göra avprickning. Reskontra mot bankkonto och bokföra gjorda betalningar.
XOR Compact 1500, Byråversion
Valvet startade mjuk med 4 st utvalda klienter med det installerade XOR Compact.

Orientera
Efter ett par månads parallell körning konverterades alla resterande Hogia bolag med hjälp av MDATA till XOR Compact.

Konventering
Ing. saldo, registret med kunder och leverantörer med hjälp av konverteringsprogram.
SIE-import med verifikat. Två till tre timmar per bolag, då var allt överfört från Hogia Art till XOR Compact.

Modern gränssnitt
Idag använder Valvet XOR Compact för löpande redovisning och reskontra delen för registrering av leverantörsskulder.

Betalningsrutin
Betalnings filer till BGC skapas med €asy Control, tilläggsprogrammet för XOR Compact. Underlaget tas fram från samtliga klienter, en gemensamt fil framställs och skickas till BGC.

Återrapport av LB-betalningar
Förutom att skapa betalnings filer centraliserat med €asy Control, har Valvet även återrapportering direkt till reskontra från filer med hjälp av €asy Control.

Tidsvinster
Valvet har gjort omfattande tidsvinster med systembyte. Naturligtvis ha handläggarna fått slita lite extra med att lära det nya systemet. Som en extra trygghet, gick nyckelpersonerna två dagars kurs hos XOR lärarledd utbildning.

Framtiden
Valvet ska börja med SPCS Bokslut. Bokslut för 2005 ska göras på det polylära Visma program. Dessutom ska SPCS Klient och anläggning installeras.

LÖNEPROGRAM FÖRE

EFTER

Hogia lön
En standard version fån Hogia Lön använder för att göra löner för tekniker och administrativa personalen.

Behovet var större
Det stora behovet var att när ledamöterna i föreningarna tog ut ersättning som skulle redovisas som lön, då behövdes en löneprogram som ska klara av flera tiotal företag.

Kopplat till ekonomi
Dessutom var en integration med kommande ekonomisystem en krav.

XOR LÖN
Det blev naturligtvis XOR LÖN som installerades. En Standard, byråversion.

Marianne berättar, hon som arbetar som operativ ekonom där löner och reskontra för Valvet är hennes ansvarområde, att hon kunde efter en kortare provande registrera personalen i löneprogrammet. Med hjälp av MDATA konsult gjordes första löne körning.

Justreringar
Några lönearter fick justeras, löner kördes om och då var de första lönerna gjorda med XOR LÖN.

Kontakta gärna Valvet, Valvet är din resurs i förvaltningen

 
Edit   Copy   View     1 3,00 1,00 Transporter och transportadministration Norrtälge XOR Compact XOR LÖN Många ca 20 personer

TUAB AB ingår United Logistics Group 11aaa


Outsourcing av transporter och transportadministration är ett sätt att stärka konkurrenskraften

Transporter kan bli en ny möjlighet att konkurrera med. Ett sätt att höja er kostnadseffektivitet, eller att öka er servicegrad. Kanske rent av ett sätt att bredda ert totala erbjudande. Ibland ser vi att transportlösningen är en viktig del av hela affären- eller att den borde vara det

På TUAB har vi utvecklat ett koncept för att effektivisera, sköta och administrera företags transporter och transportadministration.

Kontoret är beläget i Norrtälje som ligger cirka 7 mil norr om Stockholm uppe i Roslagen.

Datormiljö hos TUAB är komplicerat. Driften är överlämnat till Driftcentralen. Det var John Lybec hos Driftcentralen som tog kontakt med M-DATA. Frågan var om det var teknist möjligt att göra en applikation som kunde importera det växande skara av Schenkel leverantörsfakturor från av Access databas till XOR Compact. Kravet var att det skulle skapas en reskontrapost och motsvarande verifikat. Antalet inkomma Schenkel leverantörsfakturor var ca. 300 dagligen.


SYSTEM FÖRE

EFTER

Flaskhals
Registrering av leverantörsfakturor till reskontra i XOR Compact. Det flitigaste är Schenker, som är huvudleverantör. Det kommer in hundratals, med jämn flöde.

EDI fakturor
Eftersom fakturor från Scenker var sk. EDI-fakturor, dvs de kom elektroniskt, det var ännu ett skäl som gjorde att det arbetades för att kunna börja importera direkt från de inkommande filer.

Objekt
TUAB ´s verksamhet som något är beroende av att kunna följa objekt redovisningen. Alla uppdrag som görs för kunders räkning ska kunna särredovisas vidare i ekonomisystem.

Manuell registrering
Ekonomiavdelning har registrerat manuellt alla inkommande leverantörsfakturor och samband med det angett tillhörande objektnummer.

€asy Control
Idag kan användare på ekonomiavdelning känna sig lugnare. Med hjälp av det inbyggda funktion i €asy Control kan de inkomna leverantörsfakturor registreras med några musklick.

Logist gränsnitt
Användaren väljer vilket tidsperiod som ska registreras, klickar överföringen i gång, €asy Control gör det, i sin takt.

Fullständigt registrering
LB-fakturan registreras i reskontra, objekt register blir uppdaterat, verifikat blir registrerat. Allt detta sker med en jämn fart.

Månadsbokslut
Om man vill styra av redovisningsskäl när kostnader bokföras, kan det med hjälp av inbyggda kalender i €asy Control kan registreringar göras vid månadsskift enkelt.


Återrapport av LB-betalningar
Förutom att skapa betalnings filer centraliserat med €asy Control, har TUAB även återrapportering direkt till reskontra från filer med hjälp av €asy Control.

Tidsvinster
TUAB har gjort omfattande tidsvinster med systemuppdatering. Man är glad inom TUAB ¨s ekonomiavdelning att de har kunna arbeta vidare med det inlärda XOR Compact och att dessutom fått ett ordenligt flyt i de många gånger monotona arbetsrutinerna.


RAPPORTERING FÖRE

EFTER

Växande behov
TUAB har hela tiden expanderat både till antalet kunder och samtidigt har omsättning ökat statigt.

Rapportering
Företagsledning har med ljus och lycka letat efter en pålitligt, prisvärd, anpassningsbart systen som kan läsa av direkt från ekonomisystem.

Mellanting
Eftersom det finns många sådana program på marknader, gemensamt för dessa är att de arbetar mot SQL.

Beslut
Med facit i handen, TUAB ville behålla XOR Compact. Dessutom var rapporteringsverktyg nödvändig. En tekniskt kompetens kopplades in och TUAB kom fram till att en överföringsprogram behövdes som skyfflar över allt från XOR Compact´s databas till en SQL.


€asy Control
Med en inbyggd del i €asy Control kan ingående saldo, bugjet, konto och kunderna överföras til det ordningsgjort SQL.

Tabellstruktur
Leverantör av rapportering har givit specifikationer vilka värde som skulle överföras. Verifikat, fakturering och bokförda kostnader.

Nattlika överföringar
Idag finns en liten programsnutt som vaknar till liv efter en given klockslag och kopierar uppgifter från XOR Compact, bearbetar det och skriver in det i SQL. Förutom redovisnings delen, tas även alla nyinkomna kunder från registret.

Färsk statistik
Lösning som är levererat av MDATA gör att TUAB har kunnat förena en modern databas teknologi med en annan typ av databas som XOR Compact använder sig av.

Edit   Copy   View     63 104,00 1,00 Ekonomisystem, bokföring på PC-dator. Småföretagare, ekonomer, hantverkare mm. Från 1500 kr Singel, -nätverks och byråversion. XOR Lön, SPCS Klient. Grundbokföring, fakturering, reskontra, lb-betalningar.

Redovisning med total kontrollRedovisningsbild
Det du gör i en del av XOR Compact påverkar automatiskt andra delar. Du kan snabbt och enkelt överblicka ditt arbete och får full kontroll över din verksamhet. Det sparar tid och ger hög säkerhet. 

Skärmbilden är enkel och tydlig att arbeta med. All registrering kan hanteras direkt från tangentbordet. Programmet hanterar tio räkenskapsår. Du har alltid tillgång till samtliga transaktioner och all historik för upp till tio år bakåt i tiden. Tre räkenskapsår är öppna för nya bokningar och redigeringar.

 

Baskontoplan eller egen
Programmet innehåller ett antal standardkontoplaner, anpassade för olika typer av
företag. Den senaste baskontoplanen finns med och du kan naturligtvis också lägga upp
dina egna kontoplaner.

Tidsbesparande automatfördelningar och mallkonteringar
Du sparar mycket tid på att lägga upp ofta återkommande bokningar som automatfördelningar t.ex. vid beräkning av utgående moms när du bokför försäljning eller för att beräkna arbetsgivaravgifter när du bokför löner.

Mallkonteringar kan du använda när du återkommande bokar upp en likartad kontering
med varierande belopp.

Objekt- och antalsredovisning
Du kan fritt lägga upp ett obegränsat antal kostnadsställen och projekt. Dessa kan vara
fleråriga och behöver inte vara knutna till ett specifikt räkenskapsår.
Antalsredovisningen ger dig möjlighet att bokföra t.ex. antalet körda mil eller elförbrukning
i Kwh. Mängdrapporterna gör det enkelt att följa upp antalsredovisningen.

Budgetera enklare
Du kan registrera en årsbudget på kontonivå som kostnadsställe och projekt. Med hjälp
av olika fördefinierade eller egendefinierade budgetnycklar fördelas årsbudgeten över
årets månader.

Rapporter som du vill ha dem
I XOR Compact finns de standardrapporter som en företagare normalt behöver. Vissa av
rapporterna kan du själv förändra och förhandsgranska direkt på skärmen eller ta ut i
HTML-format.

Vill du bearbeta en lista, rapport eller ett diagram i Excel eller något annat Windowsprogram
behöver du bara högerklicka på dokumentet på bildskärmen för att kopiera
informationen och sedan klistra in den i önskat program.

Räcker inte rapporterna till utan du vill ta fram data och statistik som är unikt för just
ditt företag finns ett så kallat ODBC-gränssnitt. Du kan t.ex. spegla hela programmets
databas direkt i Excel, SQL eller Access och skapa dina egna rapporter direkt ur databasen.

Skattedeklaration via eSKD-filer
Du kan ta fram din skattedeklaration på bildskärmen och skicka iväg den elektroniskt till
skattemyndigheten. Programmet hämtar automatiskt fram värden som kan ändras vid
behov eller kompletteras av användaren innan en fil skapas

Analysera snabbt och enkeltAnalys
Alla saldorapporter går att analysera vidare (drill-down analyser).
Förhandsgranska en balansrapport på bildskärmen, klicka på ett konto och huvudboken för det valda kontot och perioden visas. Välj en transaktion och klicka en gång till, så visas den specifika verifikationen. Att göra kontoanalyser är enkelt och du får snabbt svar på dina frågor. Du kan också göra analyser direkt på leverantörer, kunder och artiklar. Du får snabbt svar på t.ex. hur många förfallna kundfakturor du har, vilka dessa kunder är och vad de har köpt. De vanligaste nyckeltalen finns redan inlagda i programmet. Du kan också skapa dina egna nyckeltal.

 

Sökning på text och belopp
I samtliga listor som går att ta fram på bildskärmen är det lätt att söka på texter och
belopp. Det går t.ex. att söka alla verifikationer under ett visst datum eller ett visst
belopp. Ange bara sökkriterierna, så får du snabbt fram rätt information.

Smidiga betalningsrutiner mot leverantörer
Den här programmodulen innehåller en komplett leverantörsreskontra med tillhörande
betalningsrutiner. Alla betalningar, även utlandsbetalningar, kan göras direkt. Det finns
också möjlighet att göra buntbetalningar eller betala enstaka fakturor.

Fakturering och kundreskontra
Den här modulen underlättar ditt försäljningsarbete oavsett om du säljer varor eller
tjänster. De olika fakturatyperna och möjligheterna i artikelregistret gör att du lätt hittar
det du behöver för just din verksamhet.  Naturligtvis ingår också påminnelsehantering,
räntefakturering, permanentfakturor, samlingsfakturering och inbetalningsrutiner.

Offert och order
I denna modul har du stöd för hela offert och orderprocessen. Du börjar med att skapa
en offert. När kunden sedan lagt en order skapas en orderbekräftelse för att till slut
göra en utleverans av de beställda artiklarna. Utleveranserna kan ske på olika sätt,
genom att hela ordern levereras på en gång eller genom delleveranser.

Lager och inköp
Med denna modul får du full kontroll på antalet artiklar i ditt lager och kan arbeta
med orderhantering och inköpsrutiner. Modulen hanterar beställning, inleverans,
order och utleveranser. Du kan enkelt se täckningsbidrag per artikel och arbeta med
automatiska beställningar och lagerprognoser.


Edit   Copy   View     64 105,00 1,00 Löneprogram. Småföretagare, lönekontor, servicebyrå. Från 2500 kr Standard, plus och professional XOR Compact. Lönehantering, betalningsrutiner, semestelöner.

XOR Lön – gör ditt arbete lönsammare

XOR Lön är ett av marknadens mest användarvänliga och flexibla löneprogram. Det är överskådligt, pedagogiskt och mycket lätt att arbeta med.

Du sparar tid, vinner i säkerhet och får bättre kontroll på dina anställdas löner och semesterdagar. Dessutom är det helt integrerat med XOR Compact, vilket förenklar den efterföljande bokföringen.

Sammantaget – en mycket kostnadseffektiv lösning.

Enklare lönerutiner
XOR Lön omfattar löner för del- och heltidsanställda tjänstemän och kollektivanställda, månads- och timavlönade. Du kan hantera mertid och övertid, personalens semester, lönehistorik, skattedeklaration och kontrolluppgifter. Du kan arbeta med olika projekt, kostnadsställen och resultatenheter. Med kopplingar till banken, bokföringen, facket och
skattemyndigheten blir dina lönerutiner ännu enklare.

Anpassa XOR Lön efter dina behovXOR_Lön02
Programmet finns i tre versioner med olika funktioner, från enkel lönehantering till avancerad löneadministration. Du kan alltid börja med det minsta programmet och uppgradera i takt med att verksamheten utvecklas och din löneadministration blir mer komplex. Samtliga versioner av XOR Lön kan fås för enstaka användare och för nätverk med flera användare.

 

Lönehantering är basen
Enkla och lättarbetade rutiner för lönehantering ingår som en basmodul i alla versioner av XOR Lön. Du lär dig snabbt att göra hela lönekörningen innehållande: lönebesked, utbetalningar, skattedeklarationer och bokföringsunderlag. Dessutom finns smarta guider som bl.a. hjälper dig att registrera lönerna. Vid årsskiftet kan du skriva ut kontrolluppgifter och därefter skapa en diskett till Skatteverket. Om du tidigare skött lönerna manuellt, börja med XOR Lön Standard. Det har många gånger utsetts till det bästa löneprogrammet i sin klass.

Beskrivning 

Pris (ex moms) 

XOR Lön standard 

Serviceavtal per månad

2.490 kr

175 kr

Bygg på med fullständig semesterhantering och statistiklistor
I kollektiv- och tjänsteavtalen på arbetsmarknaden finns det många varianter på hur
den lagstiftade semesterhanteringen ska skötas. Ofta är denna hantering komplex och
tidskrävande. I XOR Lön kan du enkelt och smidigt hantera upp till tio olika semesteravtal.
I XOR Lön finns det också goda möjligheter att ta ut många olika varianter av statistik
och information som underlättar ditt beslutsfattande, t.ex. statistik till Svenskt Näringsliv och SCB. Du kan även skapa dina egna statistiklistor via en lättarbetad listgenerator.  Har ditt företag specifika statistikoch informationsbehov, kontakta oss, så hjälper vi dig att skapa bra beslutsunderlag.

Beskrivning 

Pris (ex moms)

XOR Lön Plus 

Serviceavtal per månad

3.990 kr

225 kr

Vill du ha en smidig och fullständig semesterhantering, väljer du XOR Lön Plus eller Professional.

Kalendarium med hälsobokslut för dig med +10 anställda
Företag som under de senaste två räkenskapsåren har haft över tio anställda i medeltal ska
redovisa sjukfrånvaron i årsredovisningen. Detta s.k. hälsobokslut kan tas fram med
automatik i XOR Lön. Kalendariet är också ett bra hjälpmedel för företag med mycket personal i omlopp. Du kan enkelt skapa arbetstidsscheman, övertidsjournaler och skriva ut arbetsgivarintyg. Samtidigt får du total kontroll på de anställdas inarbetade dagar, sjukfrånvaro och semesterdagar.

Istället för att registrera lön med lönearter – anger du alla avvikelser från den anställdes
arbetsschema. Avvikelserna översätts sedan med automatik till korrekta lönearter på
lönebeskedet. Du kan enkelt aktivera lönebeskedet direkt på personen eller via massgenerering. Kalendarium med hälsobokslut kan köpas som ett tillägg till XOR Lön Plus, men är helt integrerat i XOR Lön Professional.

Beskrivning

Pris (ex moms)

XOR Lön Professional

Serviceavtal per månad

7.990 kr

349 kr

Specialfunktioner för proffsen
För dig som jobbar med en komplex löneadministration och ställer höga krav på effektiva
verktyg, finns flera kraftfulla specialfunktioneri XOR Lön Professional. Här är några exempel:
• Massgenerering; alla lönebesked skapas via en enkel guide
• Mer detaljerad bokföring; fördelning på upp till tre resultatenheter
• Retroaktiv lön; läggs automatiskt ut på varje persons nästa lönebesked
• Löneuppdrag; specifika lönearter förs automatiskt in på lönebesked vid lönekörning

XOR Lön Professional finns även med byråversions- och nätversionstillägg.


Mer om XOR Lön 

XOR Lön funktioner (pdf),  lankpil.gif  Läs mer 

Demohandling (pdf), lankpil.gif Läs mer 

Ladda ner demoversion av XOR Lön, lankpil.gif Läs mer


Edit   Copy   View     65 106,00 1,00 Register för anläggningstillgångar. Alla typer av tillgångar, byggnader, maskiner, inventarier mm. 1 990 kr Bokslut, SIE till XOR Compact <li>Obegränsade antal företag<br><li>Enkel att registrera nya tillgångar<br><li> More ...
Lättarbetat och överskådligt
I SPCS Bokslut arbetar du dig effektivt genom kontoplanen och stämmer av konto för konto. För balans- och resultaträkning har programmet färdiga mallar som du enkelt kan anpassa efter dina egna önskemål och du kan med enkla handgrepp arbeta med en funktionsindelad resultaträkning.

Programmet hanterar alla bilagor och underbilagor och du ser status för dem på en överskådlig skärmbild. Det gör att du snabbt hittar den bilaga som du vill arbeta med. På varje bokslutsbilaga kan du få vägledning i bokslutsarbetet från programmets åtgärdsbank.

Med SPCS Bokslut upprättar du sedan snabbt och smidigt årsredovisningshandlingarna där programmets färdiga mallar ger dig stort stöd i arbetet.
Boksluts- och beräkningsbilagor
Arbetet med bilagor görs i en överskådlig skärmbild där bilagorna är placerade enligt balans- och resultaträkningens uppställning. I programmet finns mer än 70 olika bilagor för avstämning och beräkning.

Från bokslutsbilagan kan du med automatik skapa bokslutstransaktioner med förslag på konton och saldo.

Alla programmets bilagor är enkelt utformade och du kan själv styra dess placering och namn.

Har du egna bilagor från t ex Word eller Excel kan du på ett smidigt sätt länka in dem till bokslutet genom programmets OLE-stöd.

Bilagor och underbilagor numreras automatiskt och du kan klarmarkera både konton och bilagor efterhand som du arbetar dig igenom bokslutet.
Åtgärdsbank
För att komma ihåg vad som ska göras d v s avstämningar, kontroller, underlag etc finns en unik åtgärdsdel där du får hjälp med arbetet för den aktuella balans- och resultatposten.

Programmet har en gedigen åtgärdsbank med förslag till åtgärder. Du kan enkelt lägga till egna åtgärder i listan för den aktuella posten för att anpassa arbetet till just ditt företags bokslutsarbete.

Till varje åtgärd kan du skriva dina egna anmärkningar och kommentarer som du kan välja att få utskrivna på huvudbilagan. Med hjälp av åtgärdslistan kan du snabbt sätta in en ny medarbetare i arbetet och du får en komplett arbetslista för respektive bokslut, år från år.
Komplett årsredovisning
Du skapar enkelt en komplett årsredovisning med bland annat försättsblad, förvaltningsberättelse, balans- och resultaträkning, noter, bokslutskommentar, bolagsstämmoprotokoll och revisionsberättelse.

I programmet finns över 160 färdiga förslag till noter och dokument som du kan välja mellan beroende på storleken på företaget.

Du kan även välja att skapa helt egna dokument och noter eller redigera utifrån ett av programmets färdiga förslag för att ge årsredovisningen exakt det utseende du vill ha.

Utskriften av årsredovisningen blir från programmet både snygg och prydlig, men vill du t ex infoga tabeller eller bilder kan du i stället välja att exportera hela årsredovisningen till ditt ordbehandlingsprogram.
Bokslutskontroll
Med hjälp av programmets inbyggda bokslutskontroll säkerställs kvaliteten på innehållet i ditt bokslut och årsredovisning samtidigt som du får en klar vägledning till vad som är fel och hur det bör korrigeras.
Integration med SPCS Administration
I SPCS Bokslut kan du enkelt uppdatera bokslutssaldon från huvudboken i SPCS Administration eller via SIE-import. Detta innebär att du kan påbörja bokslutsarbetet innan årets bokföring är avslutad. Om du bokför i SPCS Administration kan du låta SPCS Bokslut hämta saldon från huvudboken efter hand som bokföringen pågår. När bokslutet är färdigt kan du på samma sätt föra bokslutstransaktionerna till huvudboken.
Integration med SPCS Anläggningsregister
Från SPCS Anläggningsregister kan du importera de uppgifter du behöver inför bokslutet avseende avskrivningar, utrangeringar och inköp. I SPCS Bokslut skapas och fylls automatiskt rätt bilagor i med uppgifterna. Även förslag på skattemässiga överavskrivningar beräknas.
Integration med SPCS Skatt Proffs och SPCS Skatt Företag
När det är dags att fördela vinstmedel kan du börja med att simulera olika alternativ för att sedan fastställa det slutgiltiga resultatet genom programmets resultatplanering.

Integrationen med SPCS Skatt Proffs och Företag innebär att du kan överföra alla uppgifterna direkt till räkenskapsschemat och deklarationsblanketten INK2.
Integration med SPCS Revision
Genom en unik funktion kan du från bokslutsprogrammet skapa underlag för revision. Funktionen innebär att mycket onödig pappershantering kan undvikas och du sparar både tid och pengar. Underlaget består av bilagor med kommentarer, åtgärder och anteckningar samt årsredovisning och bokslutssaldon. Revisorn importerar underlaget i SPCS Revision som visar uppgifterna på skärmen under årsakten. Har du revisorn utanför huset använder du funktionen skicka i SPCS Klient för att delge revisorn underlaget. Du kan skicka revisionsunderlaget på e-post eller diskett.
Integration med SPCS Koncern
Integrationen med SPCS Koncern är väl utbyggd. Du kan exportera ditt bokslut till SPCS Koncern eller hämta årsbokslutet direkt inne i SPC Koncern från Bokslut. De kontokopplingar du gjort följer då med.
Genom att även noterna kan föras över till årsredovisningen i SPCS Koncern, effektiviserar det arbetet betydligt.
Integration med SPCS Analys
Genom integrationen med SPCS Analys kan du enkelt föra över dina bokslutssaldon och kontokopplingar för vidare analys.
Allt sparas till år 2
Arbetet du gör för första årets bokslut i form av bilagor, beräkningar, åtgärder, kommentarer och årsredovisning m m ger dig en otrolig tidsvinst under kommande år. Du kan vid nytt bokslut välja att hämta upplägg från tidigare bokslut vilket gör att du sparar timmar på varje bokslut. Allt sparas så att du alltid utgår från det förra bokslutet och du behöver bara ta hänsyn till årets förändringar.
SPCS Infoline
SPCS Infoline är en internetbaserad informationstjänst som ingår i programmet. Tjänsten nås direkt från programmet och ger dig färska nyheter och tips direkt på din bildskärm. Här finns aktuell information såsom nya regler och lagar, aktuella kurser och seminarier samt tips och idéer kring bokföringsarbetet.

SPCS Infoline arbetar genom datorns internetanslutning. Har du en fast uppkoppling kan du ha Infoline aktiverad hela tiden och har du en uppringd Internetanslutning kan du koppla ner Infoline när du läst dagens nyheter.
Systemkrav
Dator: Pentium II-processor eller bättre
Operativsystem: Windows 98, Me, 2000 och XP. Internet Explorer 5.0 eller senare installerat.
Arbetsminne: Om inget annat anges fungerar alla Visma Spcs program om din dator har minst 64 MB internminne, under förutsättning att programmets systemkrav för operativsystem uppfylls (t ex kräver Windows XP 128 MB). Beroende på vilka andra program som ska köras kan det krävas att du har extra arbetsminne utöver det som din version av Windows ställer som minimikrav. Som regel får du en snabbare dator ju mer arbetsminne du har.
Hårddisk: Minst 30 MB ledigt utrymme behövs för installation. Ytterligare utrymme behövs under användandet
Leveransmedia: Cd
 
Användarvänlighet
SPCS Bokslut är utvecklat för att vara enkelt att använda. Hjälpfunktionen är väl utbyggd med sammanhangsberoende hjälp och fritextsökning. Programmet är utformat så att du alltid kan välja om du vill arbeta med mus och/eller tangentbord.
 
Handbok
Vi lägger stor vikt vid pedagogiska handböcker av hög kvalité. SPCS Bokslut levereras med inbunden handbok som kan användas både vid inlärning och som referensbok.
Edit   Copy   View     66 107,00 1,00 Bokslut med årsdedovisningshandlingar och bilagor. Servicebyråer, ekonomer. Från 3900 kr. XOR Compact, SPCS Anläggning, SPCS Klient Kompletta bokslut, delårsbokslut.
Lättarbetat och överskådligt
I SPCS Bokslut arbetar du dig effektivt genom kontoplanen och stämmer av konto för konto. För balans- och resultaträkning har programmet färdiga mallar som du enkelt kan anpassa efter dina egna önskemål och du kan med enkla handgrepp arbeta med en funktionsindelad resultaträkning.

Programmet hanterar alla bilagor och underbilagor och du ser status för dem på en överskådlig skärmbild. Det gör att du snabbt hittar den bilaga som du vill arbeta med. På varje bokslutsbilaga kan du få vägledning i bokslutsarbetet från programmets åtgärdsbank.

Med SPCS Bokslut upprättar du sedan snabbt och smidigt årsredovisningshandlingarna där programmets färdiga mallar ger dig stort stöd i arbetet.
Boksluts- och beräkningsbilagor
Arbetet med bilagor görs i en överskådlig skärmbild där bilagorna är placerade enligt balans- och resultaträkningens uppställning. I programmet finns mer än 70 olika bilagor för avstämning och beräkning.

Från bokslutsbilagan kan du med automatik skapa bokslutstransaktioner med förslag på konton och saldo.

Alla programmets bilagor är enkelt utformade och du kan själv styra dess placering och namn.

Har du egna bilagor från t ex Word eller Excel kan du på ett smidigt sätt länka in dem till bokslutet genom programmets OLE-stöd.

Bilagor och underbilagor numreras automatiskt och du kan klarmarkera både konton och bilagor efterhand som du arbetar dig igenom bokslutet.
Åtgärdsbank
För att komma ihåg vad som ska göras d v s avstämningar, kontroller, underlag etc finns en unik åtgärdsdel där du får hjälp med arbetet för den aktuella balans- och resultatposten.

Programmet har en gedigen åtgärdsbank med förslag till åtgärder. Du kan enkelt lägga till egna åtgärder i listan för den aktuella posten för att anpassa arbetet till just ditt företags bokslutsarbete.

Till varje åtgärd kan du skriva dina egna anmärkningar och kommentarer som du kan välja att få utskrivna på huvudbilagan. Med hjälp av åtgärdslistan kan du snabbt sätta in en ny medarbetare i arbetet och du får en komplett arbetslista för respektive bokslut, år från år.
Komplett årsredovisning
Du skapar enkelt en komplett årsredovisning med bland annat försättsblad, förvaltningsberättelse, balans- och resultaträkning, noter, bokslutskommentar, bolagsstämmoprotokoll och revisionsberättelse.

I programmet finns över 160 färdiga förslag till noter och dokument som du kan välja mellan beroende på storleken på företaget.

Du kan även välja att skapa helt egna dokument och noter eller redigera utifrån ett av programmets färdiga förslag för att ge årsredovisningen exakt det utseende du vill ha.

Utskriften av årsredovisningen blir från programmet både snygg och prydlig, men vill du t ex infoga tabeller eller bilder kan du i stället välja att exportera hela årsredovisningen till ditt ordbehandlingsprogram.
Bokslutskontroll
Med hjälp av programmets inbyggda bokslutskontroll säkerställs kvaliteten på innehållet i ditt bokslut och årsredovisning samtidigt som du får en klar vägledning till vad som är fel och hur det bör korrigeras.
Integration med SPCS Administration
I SPCS Bokslut kan du enkelt uppdatera bokslutssaldon från huvudboken i SPCS Administration eller via SIE-import. Detta innebär att du kan påbörja bokslutsarbetet innan årets bokföring är avslutad. Om du bokför i SPCS Administration kan du låta SPCS Bokslut hämta saldon från huvudboken efter hand som bokföringen pågår. När bokslutet är färdigt kan du på samma sätt föra bokslutstransaktionerna till huvudboken.
Integration med SPCS Anläggningsregister
Från SPCS Anläggningsregister kan du importera de uppgifter du behöver inför bokslutet avseende avskrivningar, utrangeringar och inköp. I SPCS Bokslut skapas och fylls automatiskt rätt bilagor i med uppgifterna. Även förslag på skattemässiga överavskrivningar beräknas.
Integration med SPCS Skatt Proffs och SPCS Skatt Företag
När det är dags att fördela vinstmedel kan du börja med att simulera olika alternativ för att sedan fastställa det slutgiltiga resultatet genom programmets resultatplanering.

Integrationen med SPCS Skatt Proffs och Företag innebär att du kan överföra alla uppgifterna direkt till räkenskapsschemat och deklarationsblanketten INK2.
Integration med SPCS Revision
Genom en unik funktion kan du från bokslutsprogrammet skapa underlag för revision. Funktionen innebär att mycket onödig pappershantering kan undvikas och du sparar både tid och pengar. Underlaget består av bilagor med kommentarer, åtgärder och anteckningar samt årsredovisning och bokslutssaldon. Revisorn importerar underlaget i SPCS Revision som visar uppgifterna på skärmen under årsakten. Har du revisorn utanför huset använder du funktionen skicka i SPCS Klient för att delge revisorn underlaget. Du kan skicka revisionsunderlaget på e-post eller diskett.
Integration med SPCS Koncern
Integrationen med SPCS Koncern är väl utbyggd. Du kan exportera ditt bokslut till SPCS Koncern eller hämta årsbokslutet direkt inne i SPC Koncern från Bokslut. De kontokopplingar du gjort följer då med.
Genom att även noterna kan föras över till årsredovisningen i SPCS Koncern, effektiviserar det arbetet betydligt.
Integration med SPCS Analys
Genom integrationen med SPCS Analys kan du enkelt föra över dina bokslutssaldon och kontokopplingar för vidare analys.
Allt sparas till år 2
Arbetet du gör för första årets bokslut i form av bilagor, beräkningar, åtgärder, kommentarer och årsredovisning m m ger dig en otrolig tidsvinst under kommande år. Du kan vid nytt bokslut välja att hämta upplägg från tidigare bokslut vilket gör att du sparar timmar på varje bokslut. Allt sparas så att du alltid utgår från det förra bokslutet och du behöver bara ta hänsyn till årets förändringar.
SPCS Infoline
SPCS Infoline är en internetbaserad informationstjänst som ingår i programmet. Tjänsten nås direkt från programmet och ger dig färska nyheter och tips direkt på din bildskärm. Här finns aktuell information såsom nya regler och lagar, aktuella kurser och seminarier samt tips och idéer kring bokföringsarbetet.

SPCS Infoline arbetar genom datorns internetanslutning. Har du en fast uppkoppling kan du ha Infoline aktiverad hela tiden och har du en uppringd Internetanslutning kan du koppla ner Infoline när du läst dagens nyheter.
Systemkrav
Dator: Pentium II-processor eller bättre
Operativsystem: Windows 98, Me, 2000 och XP. Internet Explorer 5.0 eller senare installerat.
Arbetsminne: Om inget annat anges fungerar alla Visma Spcs program om din dator har minst 64 MB internminne, under förutsättning att programmets systemkrav för operativsystem uppfylls (t ex kräver Windows XP 128 MB). Beroende på vilka andra program som ska köras kan det krävas att du har extra arbetsminne utöver det som din version av Windows ställer som minimikrav. Som regel får du en snabbare dator ju mer arbetsminne du har.
Hårddisk: Minst 30 MB ledigt utrymme behövs för installation. Ytterligare utrymme behövs under användandet
Leveransmedia: Cd
 
Användarvänlighet
SPCS Bokslut är utvecklat för att vara enkelt att använda. Hjälpfunktionen är väl utbyggd med sammanhangsberoende hjälp och fritextsökning. Programmet är utformat så att du alltid kan välja om du vill arbeta med mus och/eller tangentbord.
 
Handbok
Vi lägger stor vikt vid pedagogiska handböcker av hög kvalité. SPCS Bokslut levereras med inbunden handbok som kan användas både vid inlärning och som referensbok.
Edit   Copy   View     67 108,00 1,00 <br>- SPCS Infoline<br> <br>- Arteta med Klienter<br> <br>- Arbeta med egna fäl More ... <br>- 1 licens i grundversion <br> <br>- Du köper flera licens efter behov.
SPCS Infoline
Det första du möts av i SPCS Klient är SPCS Infoline. Infoline är en internetbaserad informationstjänst som ingår i programmet och ger dig färska nyheter och tips direkt på din bildskärm. Infoline innehåller nyheter både om ditt program och om ekonomi för företagare i övrigt. Du väljer själv hur ofta och länge du vill vara uppkopplad mot tjänsten.
Ordning och reda
Det första du möts av i SPCS Klient är Startsidan. På startsidan får du en överblick över dina klienter och den sammanfattar alla de uppdrag som du deltar i eller är klientansvarig för. De uppdrag som du väljer att ha extra bevakning på visas särskilt här så att du t ex kan få en påminnelse om ev försening. Klienter, Bevakning och Medarbetare är de övriga huvudfunktionerna du kan arbeta med i SPCS Klient.
Klicka för stor bild »
Arbeta med Klienter
I modulen Klient väljer du vilken klient du skall arbeta med och du kommer sedan direkt till klientens uppgifter och kan börja arbeta. På klientens förstasida sammanfattas alla viktiga uppgifter om klienten och du får meddelande om uppdrag som skall göras eller som är försenade. När du arbetat klart går du tillbaka till klientlistan och väljer ny klient eller nytt uppdrag med samma klient.

Väljer du att arbeta med klientens deklaration, kommer du direkt in i SPCS Skatt Proffs och du har rätt uppgifter med dig. Under hela arbetet, oavsett vad du arbetar med, sparas alla uppgifter i klientens mapp. Du behöver aldrig fundera på var en viss uppgift ska sparas. Detta gäller även externa program för t ex ordbehandling, kalkyler, presentationer m m.

SPCS Klient hjälper dig att lagra uppgifter om dina klienter på ett strukturerat sätt vilket gör att du aldrig behöver leta efter uppgifterna. Genom att varje klient får sin egen mapp på din eller serverns hårddisk, får du fullständig historik över dina klienter på ett och samma ställe. Det är inte bara grunduppgifter och datafiler som sparas för dina klienter, utan även brev, beräkningar och andra dokument som du skapar från SPCS Klient.
Klicka för stor bild »
Egna fält
Du kan skapa egna fält för klienter och för kontaktpersoner/styrelsemedlemmar. Dessa fält kan du t ex använda för att registrera födelsedagar, extra e-postadress, om julkort skall skickas etc. Uppgifterna som registreras i Egna fält visas för klienterna på sidan Övriga uppgifter och för kontaktpersoner och styrelsemedlemmar på sidan Styrelse/Kontakter i dialogrutan Personuppgifter.
Klicka för stor bild »
Arbeta med Bevakning
Varje uppdrag går att bevaka och göra uppföljning på. För skattedeklaration markerar du månadsvis när skattedeklarationen är klar. Med hjälp av olika status på för uppdragen Bokslut och Deklaration kan du enkelt se vilka deklarationer som skickats, vilka årsredovisningar som är inlämnade etc. Uppdragen läggs upp per räkenskapsår.

Genom att ange att de olika uppdragen skall bevakas får du automatiskt en påminnelse på klientens Förstasida och på Startsidan om när arbetet skall vara utfört. Med hjälp av olika status kan du följa arbetet med uppdragen.
Klicka för stor bild »
Anteckningar med påminnelse
På sidan Anteckningar kan du skriva in anteckningar om klienten. Anteckningarna är åtkomliga för de medarbetare som är klientansvariga och/eller arbetar med uppdrag åt klienten. Om du lägger in ett datum i kolumnen Påminnelse kommer anteckningen att visas på klientens Förstasida och på Startsidan.
Klicka för stor bild »
Dokument och kalkyler
Funktionen Dokument/Kalkyler hjälper dig att hålla ordning på dokument och kalkyler som finns sparade för klienten. Du kan bland annat skapa nya, redigera, kopiera, namnändra och ta bort mappar och dokument, samt skicka och spara e-post. Naturligtvis startar du ditt ordbehandlings- och kalkylprogram från SPCS Klient – då behöver du aldrig fundera över var det ska sparas.
Klicka för stor bild »

Samla alla dokument och kalkyler för dina klienter på ett och samma ställe.
Skicka och ta emot uppgifter
I programmet finns en unik funktion som gör det möjligt att skicka uppgifter till någon annan som använder SPCS Klient. Detta innebär t ex att du enkelt kan skicka underlag för revision som e-post eller på diskett till den som ska revidera eller skicka bokslutssaldon m m till den som ska deklarera.

När du skickar underlag för revision hämtas årsredovisning, kommentarer, saldon och bilagor från SPCS Bokslut som SPCS Revision tar emot och kan läsa. När du skickar underlag för deklaration hämtas Bokslutssaldon, SRU-koder för räkenskapsschemat och koder för deklarationsblankett SD2 som tas emot av SPCS Skatt Proffs.
Utcheckning
SPCS Klient nät ger dig frihet att välja var du vill arbeta. Brukar du arbeta ute hos dina klienter eller i hemmet går det bra att checka ut uppgifter – för en eller flera klienter och uppdrag. Om du har en bärbar dator kan du på ett par minuter ta med dig uppgifter från kontorets server till din dator för att arbeta på annat ställe. Genom olika utcheckningsvarianter kan du välja om uppgifterna ska gå att ändra eller inte.
Uppdatera och jämför information
Funktionen Importera från annan datakälla använder du för att t ex jämföra och/eller uppdatera adressuppgifterna i SPCS Klient med uppgifterna i en textfil. Du kan också använda funktionen för att komplettera klientuppgifterna t ex med information om soliditet eller andra uppgifter som hämtas från en extern databas eller en cd.
Uppdatera byråanstånd
Det går att uppdatera byråanståndsinfo direkt via internet. Det innebär att du innan du söker byråanstånd för tax 2006, uppdaterar gällande inlämmningstakt, samt skattekontorskoder och adresser enligt Skatteverket.
Anståndsansökan deklarationer
Bevakning använder du för att få en överblick över hur arbetet för klienterna fortskrider vad gäller skattedeklaration, bokslut och deklaration. Genom att klicka på respektive knapp kommer du till den bevakningsdel du vill arbeta med. Du kan förändra statusen för flera klienter samtidigt.
Det är också här du söker anstånd för deklarationsinlämning för en eller alla klienter.
Tabellrapporter
Genom att skapa tabellrapporter kan du göra egna rapporter och etiketter utifrån de uppgifter som finns lagrade i SPCS Klient. Du kan t ex skapa en rapport som innehåller uppgifter från Övriga uppgifter för klienterna eller egna fält som du skapat för kontaktpersoner och styrelsemedlemmar. Du kan också använda funktionen för att skriva ut etiketter.
Klicka för stor bild »
Arbeta med Medarbetare
Här ser du en lista över samtliga medarbetare i databasen. Det är här du skapar nya, ändrar och tar bort medarbetare. Du kan också se vilka uppgifter medarbetaren har hos respektive klient på sidan Arbetsuppgifter.
Systemkrav
Dator: Arbetsstation: Pentium II-processor eller bättre. Internet Explorer 5.0 eller senare installerat.
Server: Pentium II-processor eller bättre. Internet Explorer 5.0 eller senare installerat.

Operativsystem: Arbetsstation: Windows 98, ME, 2000 eller XP.
Med Windows 98 avses Second Edition, Windows 2000 avser Service Pack 4, Windows XP avser Service Pack 1.
Server: Windows NT 4.0, 2000 eller XP.
Med Windows NT 4.0 avses Service Pack 6, Windows 2000 avser Service Pack 4, Windows XP avser Service Pack 1.

Arbetsminne: Arbetsstation och server: Om inget annat anges fungerar alla Visma Spcs program om din dator har minst 64 MB internminne, under förutsättning att programmets systemkrav för operativsystem uppfylls (t ex kräver Windows XP 128 MB). Beroende på vilka andra program som ska köras kan det krävas att du har extra arbetsminne utöver det som din version av Windows ställer som minimikrav. Som regel får du en snabbare dator ju mer arbetsminne du har.
Hårddisk: Arbetsstation: 115 MB ledigt utrymme krävs för installationen. Ytterligare utrymme behövs under användandet av programmet.
Server: 160 MB ledigt utrymme krävs för installationen. Ytterligare utrymme behövs under användandet av programmet.
Leveransmedia: Cd
 
Datasäkerhet
Med hjälp av SPCS Klient får du en hög säkerhet i ditt system. Alla användare styrs av lösenord och olika behörighetsnivåer samt av vilken klient som användaren arbetar med.

I SPCS Klient kan du ta säkerhetskopia för olika typer av data d v s bokföring, bokslut, deklarationer, dokument, kalkyler, SIE-filer m m på samma säkerhetskopia. Om du sedan behöver återställa säkerhetskopian så kan du precisera exakt vilken klient och vilka uppgifter som ska återställas.
 
Användarvänlighet
SPCS Klient är utvecklat för att vara enkelt att använda. Hjälpfunktionen är väl utbyggd med sammanhangsberoende hjälp och fritextsökning. Programmet är utformat så att du alltid kan välja om du vill arbeta med mus och/eller tangentbord.
 
Handbok
Vi lägger stor vikt vid pedagogiska handböcker av hög kvalitet. SPCS Klient levereras med en inbunden handbok som kan användas både vid inlärning och som referensbok.