ReferensRubriker
  Quick jump:   Advanced search   Export results   Printer-friendly version  

Please wait ...

Add new Search for:     Details found: 3
Page 1 of 1
Records Per Page:
         Select/Unselect all    Delete selected
ID
RubTyp
Sprak
Antal
Rub1
Rub2
Rub3
Rub4
Rub5
Rub6
Rub7
Rub8
Rub9
Rub10
Edit   Copy   View     23 konsult-1 1,00 10,00 Område Ort Ekonomisystem Löneprogram Tidredovisning Andra program Antal personer på kontor
Edit   Copy   View     24 program 1,00 6,00 Användningsområde Målgrupp Prisklass Olika versioner Integrerat Innehåll
Edit   Copy   View     25 Spcs 1,00 2,00 Innehåller följande delar: Nätversion