LEVERERADE PRODUKTER
Easy Contol,
 
Import av leverantörsfakturor.
Skapa LB-betalningar.
Återrapport och avpricka leverantörsbetalningar.
Export verifikat till SQL för rapportanalys.